Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu NCBiR nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach […]