Egzamin dyplomowy

Warunki rozliczenia semestru

Zasady rozliczenia semestru i uzyskanie wpisu na semestr następny Rozliczenie semestru dokonywane jest na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej następnego dnia po […]