Usługi

Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja  Kontroli  Pojazdów   WX/072/P ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa budynek nr 20  Stacja prowadzi usługi  badania stanu technicznego pojazdów (przedłużanie ważności dowodów rejestracyjnych) Obowiązują ceny urzędowe: Rozp. Min. […]