Dydaktyka

Standardy kształcenia i programy studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji

Standard kształcenia na Wydziale dla poszczególnych kierunków studiów: Standard TRiL Standard TEO Standard ZIP Plik ze standardem kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna […]