Post Tagged with: "stypendium"

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla studentów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Termin składania wniosków w Dziekanacie WIP do 10 września 2015 roku. Kwestie przyznawania stypendiów ministra za […]

Zmiana wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego
Ogłoszenia dla studentów / pomoc materialna

Zmiana wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego

Wprowadzone zostało zarządzenie nr 75 Rektora SGGW z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 68 Rektora SGGW z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania […]

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
Ogłoszenia dla studentów

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 należy składać w Dziekanacie WIP do 15 września 2014 r. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium można znaleźć w rozporządzeniu Ministra […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -