Post Tagged with: "webinarium"

Zapraszamy do udziału w webinarium “Komercjalizacja po nowemu”
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Zapraszamy do udziału w webinarium “Komercjalizacja po nowemu”

W związku ze zmianami w ustawie “Prawo o szkolnictwie wyższym” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizuje webinarium “Komercjalizacja po nowemu”. Seminarium online  prowadzone przez […]

Webinarium dotyczące przepisów o uwłaszczeniu naukowców
Informacje MNiSW

Webinarium dotyczące przepisów o uwłaszczeniu naukowców

W piątek, 12 grudnia o godz. 10:00, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na bezpłatne webinarium, podczas którego omówionezostaną zmiany w ustawie Prawo o […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -