Post Tagged with: "wybory"

Wybory władz Wydziału Inżynierii Produkcji na kadencję 2016-2020
Ogłoszenia

Wybory władz Wydziału Inżynierii Produkcji na kadencję 2016-2020

W roku 2016 na Wydziale Inżynierii Produkcji odbędą się wybory władz na kadencję 2016-2020 SKŁAD ELEKTORÓW DO WYBORU DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI Uwzględniając postanowienia Regulaminu Wyborów stanowiącego załącznik nr 2 […]

Wybory elektorów do wyboru Rektora SGGW
Ogłoszenia dla pracowników

Wybory elektorów do wyboru Rektora SGGW

Zapraszamy do udziału w wyborach elektorów do wyboru Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybory elektorów WIP do wydziału Rektora SGGW odbędą się w Auli WIP (budynek 18) w […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -