Post Tagged with: "Wydział Inżynierii Produkcji"

Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW

Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW

Kierownikmgr inż. Irmina Jakubczyktel. 22 59 345 00e-mail: irmina_jakubczyk@sggw.pl Studia stacjonarneMałgorzata Wiśniewskatel. 22 59 344 98e-mail: malgorzata_wisniewska@sggw.pl Paula Grzegrzółkatel. 22 59 344 99e-mail: paula_grzegrzolka@sggw.pl Studia niestacjonarnemgr inż. Marzena Biesalskatel. 22 […]

Rada Wydziału

Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w kadencji 2016-2020 dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW – Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński prof. dr […]

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI W KADENCJI 2016-2020 PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. SYTEMU DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dr inż. Piotr Borowski tel. 22 59 345 57 PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. PRAKTYK Dr inż. […]

Historia Wydziału Inżynierii Produkcji

Historia Wydziału Inżynierii Produkcji

W wyniku reorganizacji przeprowadzonej na Uczelni w roku akademickim 1999/2000 na bazie Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej został utworzony Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie Początki powstania Wydziału sięgają końca […]

Dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji

DZIEKAN WIP dr hab. inż. Bogdan Dróżdżtel. +48 22 59 345 00 (07)e-mail: bogdan_drozdz@sggw.pl   Prodziekan dr inż. Michał Awtoniuktel. +48 22 59 345 00 (07)e-mail: michal_awtoniuk@sggw.pl   Poczet Dziekanów […]

Monitorowanie losów absolwenta WIP

Studiowałeś/łaś na Wydziale Inżynierii Produkcji (dawniej Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej) 30, 20, 10, lat czy rok temu?  Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji Pragnąc podtrzymać więzi z wszystkimi […]

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie ma pełne prawa akademickie, tj. posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów i nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Na Wydziale Inżynierii Produkcji prowadzone jest kształcenie […]

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013-14
Inauguracja roku akademickiego

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013-14

2 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013/14, w czasie której nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie. Inauguracja była również okazją do wręczenia nagród pracownikom […]

Jakość kształcenia

Strategia Wydziału Inżynierii Produkcji

Strategia Wydziału została opracowana jako konsekwencja obowiązującej strategii Uczelni. Mieści się ona w pełni w założeniach zawartych w Strategii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na lata 2011 – 2020, […]

Jakość kształcenia

Misja Wydziału Inżynierii Produkcji

Misją Wydziału Inżynierii Produkcji jest, zgodnie z misją SGGW służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, a w sposób szczególny, zapewnienie warunków koniecznych do realizacji postulatu rozwijania gospodarki opartej na […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -