Post Tagged with: "Wydział Inżynierii Produkcji"

Jakość kształcenia

Polityka jakości

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dąży konsekwentnie do podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Podstawą […]

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2009/10
Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2009/10

1 października na Auli Kryształowej odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2009/10. W czasie Inauguracji nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie i z rąk Prorektora SGGW oraz Dziekana Wydziału odebrali indeksy. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -