Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzona jest drogą internetową na stronie www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja. Na tej stronie znajdują się również wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji. Studia I […]