Wybór modułu

W toku studiów I stopnia, pod koniec 4 semestru, studenci wybierają jeden z dostępnych modułów kształcenia. Wybór modułu wiąże się z realizacją na kolejnych semestrach przedmiotów kierunkowych. 
 
Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dostępne są 3 moduły kształcenia:
  • Systemy produkcyjne – projektowanie, organizacja, sterowanie,
  • Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn,
  • Informatyzacja produkcji.
Na kierunku Technologie Energii Odnawialnej dostępne są 2 moduły kształcenia:
  • Niekonwencjonalne Źródła Energii,
  • Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy.
Na kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych dostępne są 2 moduły kształcenia:
  • Projektowanie Maszyn Roboczych,
  • Systemy Techniczne i informatyczne.
Planowane jest uruchomienie co najmniej jednej grupy z każdego modułu.  O zakwalifikowaniu się do wybranej grupy może decydować dodatkowe kryterium, np. średnia ocen. Ostateczną decyzję o przydzieleniu studenta do grupy podejmuje Prodziekan. 
 
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -