Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzona jest drogą internetową na stronie www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja. Na tej stronie znajdują się również wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

Przyjęcie kandydatów na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej oraz Inżynieria Systemów Biotechnicznych odbywa się na podstawie wyników z egzaminu maturalnego przeliczonych na punkty SGGW.

Przedmioty kwalifikacyjne do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia.

Od roku akademickiego 2017/18 została zawieszona rekrutacja na studia niestacjonarne.

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia na kierunki  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej oraz Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym odbywa się na podstawie średniej ze studiów I stopnia oraz na podstawie dyplomu inżyniera studiów I stopnia zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów wskazanym we właściwej Uchwale Senatu SGGW. Kierunki prowadzone na wydziale uznają wzajemną zbieżność programową.
W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli inny niż wskazany kierunek studiów jeśli rozbieżności pomiędzy programami kierunków nie będą większe niż 30 ECTS.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na jeden z trzech wymienionych kierunków studiów II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów inżynierskich I stopnia niż ten, o który się ubiegają, zobowiązani są do uzupełnienia różnicy programowej. Wykaz przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu różnicy programowej na poszczególnych kierunkach studiów dostępny jest u prodziekana Wydziału. Dokładna liczba przedmiotów do odrobienia ustalana jest przez dziekana w indywidualnej rozmowie z kandydatem. Odpłatność za jeden przedmiot wynosi 100zł za 1pkt ECTS.

Limity przyjęć w roku akademickim 2017/18

Studia I stopnia

Inżynieria Systemów Biotechnicznych

  • studia stacjonarne – 60 osób

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • studia stacjonarne – 90 osób

Technologie Energii Odnawialnej

  • studia stacjonarne – 60 osób
Studia II stopnia

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym

  • studia stacjonarne – 23 osób

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • studia stacjonarne – 75 osób

Technologie Energii Odnawialnej

  • studia stacjonarne – 45 osób

Minimalne progi punktowe na studia stacjonarne I stopnia

Technika Rolnicza i Leśna

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

rok akademicki 2007/08 21,0 40,6 35,6 47,2 50,8
rok akademicki 2008/09 21,0 38,0 34,0 34,4 42
rok akademicki 2009/10 21,0 40,0 37,8 42,0 43,4
rok akademicki 2010/11 21,0 51,8 56,0 58,8
rok akademicki 2011/12 21,0 44,8 49,0 52,0 61,0
rok akademicki 2012/13 35,0 63,0 61,6
rok akademicki 2013/14 21,0 54,6 53,2 53,2 51,8
rok akademicki 2014/15 21,0 30,8 28,0 40,6
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
rok akademicki 2007/08 58,2 58,4 57,2 62,4 60,0
rok akademicki 2008/09 22,4 62,0 57,0 58,0
rok akademicki 2009/10 50,4 60,0 58,8 62,0 60,0
rok akademicki 2010/11 60,0 64,4 64,0 64,4
rok akademicki 2011/12 58,8 63,0 61,6 61,6 63,0
rok akademicki 2012/13 61,6 68,6 67,2 67,2 67,2
rok akademicki 2013/14 58,0 70,0 68,6 65,8 67,2
rok akademicki 2014/15 40,6 60,2 60,0 56,0 57,4
Technologie Energi Odnawialnej
rok akademicki 2010/11 70,0 68,6 68,0 67,2
rok akademicki 2011/12 70,0 67,2 64,4 64,0
rok akademicki 2012/13 68,0 70,0 67,2
rok akademicki 2013/14 68,0 68,6 67,2 66,0 65,8
rok akademicki 2014/15 56,0

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -