Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzona jest drogą internetową na stronie www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja. Na tej stronie znajdują się również wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.

Przyjęcie kandydatów na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej oraz Inżynieria Systemów Biotechnicznych odbywa się na podstawie wyników z egzaminu maturalnego przeliczonych na punkty SGGW.

Przedmioty kwalifikacyjne do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia.

Od roku akademickiego 2017/18 została zawieszona rekrutacja na studia niestacjonarne.

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia na kierunki  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej odbywa się na podstawie średniej ze studiów I stopnia oraz na podstawie dyplomu inżyniera studiów I stopnia zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów wskazanym we właściwej Uchwale Senatu SGGW. Kierunki prowadzone na wydziale uznają wzajemną zbieżność programową. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli inny niż wskazany kierunek studiów jeśli rozbieżności pomiędzy programami kierunków nie będą większe niż 30 ECTS.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na jeden z dwóch wymienionych kierunków studiów II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów inżynierskich I stopnia niż ten, o który się ubiegają, zobowiązani są do uzupełnienia różnicy programowej. Dokładna liczba przedmiotów do odrobienia ustalana jest przez dziekana w indywidualnej rozmowie z kandydatem. Odpłatność za jeden przedmiot wynosi 100zł za 1pkt ECTS.

Limity przyjęć w roku akademickim 2017/18

Studia I stopnia

Inżynieria Systemów Biotechnicznych

  • studia stacjonarne – 75 osób

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • studia stacjonarne – 105 osób

Technologie Energii Odnawialnej

  • studia stacjonarne – 75 osób
Studia II stopnia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • studia stacjonarne – 75 osób

Technologie Energii Odnawialnej

  • studia stacjonarne – 45 osób

Minimalne progi punktowe na studia stacjonarne I stopnia

Technologie Energii Odnawialnej

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

rok akademicki 2012/13 68,0 70,0 67,2
rok akademicki 2013/14 68,0 68,6 67,2 66,0 65,8
rok akademicki 2014/15 56,0
rok akademicki 2015/16 62,0 60,0 57,4 56,0
rok akademicki 2016/17 53,2 67,2 67,2
rok akademicki 2017/18 60,2 60,2 63,0
rok akademicki 2018/19 51,8 67,2 58,8
rok akademicki 2019/20 52,0 56,0
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
rok akademicki 2012/13 61,6 68,6 67,2 67,2 67,2
rok akademicki 2013/14 58,0 70,0 68,6 65,8 67,2
rok akademicki 2014/15 40,6 60,2 60,0 56,0 57,4
rok akademicki 2015/16 43,0 65,8 63,0 61,6
rok akademicki 2016/17 44,8 61,6 61,6
rok akademicki 2017/18 51,8
rok akademicki 2018/19 53,2 64,4 63,0
rok akademicki 2019/20 23,8 62,0
Inżynieria Systemów biotechnicznych
rok akademicki 2015/16 21,0 51,8 52,0 56,0
rok akademicki 2016/17 21,0 44,8 53,2
rok akademicki 2017/18 22,4 57,4 57,4
rok akademicki 2018/19 22,4 46,2 44,8
rok akademicki 2019/20 26,6 46,2 23,8 —-

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -