Post Tagged with: "publikacje"

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym
Ogłoszenia / Publikacje

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Wydawnictwo Difin wydało książkę pt. „Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym”, której autorem jest prof. dr hab. Franciszek Krawiec z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP W dobie  kryzysu energetycznego, konkurencyjność w […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 67 Spis treści: KLONOWSKI J., BULINSKI J. Influence of geometrical penetrometer […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 66 Spis treści: GACH S., LISOWSKI A. The quality and energy […]

Komunikat MNiSW z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Komunikat MNiSW z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wykazu czasopism naukowych

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 65 Spis treści: NOWAKOWSKI T., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J., […]

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wykazu czasopism naukowych

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. […]

Zarządzanie projektem
Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie projektem

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne wydało podręcznik pt. „Zarządzanie projektem”, którego współautorem jest dr inż. Henryk Roszkowski z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, […]

Zarządzanie produkcją i usługami
Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie produkcją i usługami

„Zarządzanie produkcją i usługami” to podręcznik akademicki wydany w 2014r. przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, […]

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce
Ogłoszenia / Publikacje

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Przy współudziale pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, ukazała się monografia „Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce” (ang. „Influence of CO2 emissions reduction on functioning the […]

Profesor Aleksander Lisowski powołany na honorowego Redaktora Akademickiego w American Journal of Experimental Agriculture
Ogłoszenia dla pracowników

Profesor Aleksander Lisowski powołany na honorowego Redaktora Akademickiego w American Journal of Experimental Agriculture

Prof. dr hab. Aleksander Lisowski został powołany przez SCIENCEDOMAIN international na stanowisko honorowego Redaktora Akademickiego w czasopiśmie American Journal of Experimental Agriculture. American Journal of Experimental Agriculture jest to multidyscyplinarne […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -