Egzamin dyplomowy

Warunki rozliczenia semestru

Wpis na następny semestr następuje na podstawie protokołów elektronicznych zatwierdzonych i przesłanych do Dziekanatu w formie elektronicznej i papierowej następnego dnia po zakończeniu sesji poprawkowej. Protokoły wypełnia, zatwierdza i przesyła […]