Post Tagged with: "rozwój naukowy"

mgr inż. Kamil Roman – rozprawa doktorska
Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Kamil Roman – rozprawa doktorska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. mgr inż. Kamil Roman Dobór parametrów technicznych procesu brykietowania biomasy leśnej Selection of technical parameters of forest […]

mgr inż. Joanna Aleksiejuk – rozprawa doktorska
Ogłoszenia / Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Joanna Aleksiejuk – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. mgr inż. Joanna Aleksiejuk Modelowanie dynamiki pracy kolektora słonecznego z wykorzystaniem metody zastępczej sieci cieplnejModelling the solar collector’s dynamic operating range […]

mgr inż. Patryk Stasiak – rozprawa doktorska
Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Patryk Stasiak – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. mgr inż. Patryk Stasiak Modelowanie wytwarzania biogazu rolniczegoModelling of process agricultural biogas Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, wymiary cząstek, moc, zagęszczanie, kiszonka, […]

mgr inż. Magdalena Dąbrowska-Salwin – rozprawa doktorska
Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Magdalena Dąbrowska-Salwin – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. mgr inż. Magdalena Dąbrowska-Salwin Aglomeracja ciśnieniowa biomasy z dodatkiem lepiszczyPressure agglomeration of biomass with addition of binders Słowa kluczowe: aglomeracja ciśnieniowa, […]

mgr inż. Łukasz Kozioł – rozprawa doktorska
Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Łukasz Kozioł – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. mgr inż. Łukasz Kozioł Metoda oceny infrastruktury technicznej przeznaczonej do pielęgnacji drzew owocowychEstimation method of technical infrastructure for fruit bearing trees […]

Akt nominacyjny dla  prof. dr. hab. inż.  Janusza Wojdalskiego
Nominacje / Rozwój naukowy

Akt nominacyjny dla prof. dr. hab. inż. Janusza Wojdalskiego

W dniu 6 października 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 59-ciu nauczycieli akademickich odebrało nominacje profesorskie. Wśród nominowanych znalazł […]

Nominacja na profesora nauk technicznych dla Jerzego Michalskiego z Wydziału Inżynierii Produkcji
Nominacje / Rozwój naukowy

Nominacja na profesora nauk technicznych dla Jerzego Michalskiego z Wydziału Inżynierii Produkcji

W dniu 30 czerwca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Wzięli […]

dr inż. Michał Sypuła – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Michał Sypuła – postępowanie habilitacyjne

Uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka Mechanical damage in potato tubers Recenzenci:Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieProf. dr hab. Norbert Marks, Uniwersytet Przyrodniczy w KrakowieProf. dr hab. Kazimierz Jabłoński, […]

dr inż. Adam Maciak – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Adam Maciak – postępowanie habilitacyjne

Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na przebieg procesu i wydajność skrawania drewna pilarką spalinową The impact of structural and operational factors on the process and performance of wood cutting with […]

dr inż. Paweł Obstawski – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Paweł Obstawski – postępowanie habilitacyjne

Identyfikacja parametryczna w diagnostyce słonecznych instalacji grzewczych Parametric identification in solar heating installations diagnostics Recenzenci:prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu prof. dr hab. inż. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -