Post Tagged with: "TESSE2B"

Trzecie spotkanie konsorcjum TESSe2b
Ogłoszenia dla pracowników / Projekty badawcze KPI

Trzecie spotkanie konsorcjum TESSe2b

W dniach 6 i 7 października 2016  firma PCM Products Ltd zorganizowała w Petreborough w Wielkiej Brytanii trzecie spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. […]

Spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b
Ogłoszenia dla pracowników

Spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b

W dniach 7 i 8 kwietnia 2016 w Instituto Politecnico de Setubal w Portugalii odbyło się drugie spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An […]

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b
Ogłoszenia dla pracowników

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b

W dniach 5 i 6 listopada 2015 w siedzibie Research Executive Agency (REA) w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -